โทร.081-7834127 ,053-918240
ภูชี้ฟ้า หน้าแรก

 

ไร่ภูฟ้าอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร เป็นทางชันและคดเคี้ยว ควรเดินทางด้วยความระมัดระวัง

     *ข้อแนะนำ ควรเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายไม่เกิน 14.00 น. ระยะทางจากตัวเมืองถึงภูชี้ฟ้า 113 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. โดยประมาณ

ทางแยก         

      เมื่อมาถึงทางแยกสุดท้ายนี้ให้เลี้ยวซ้าย 700 ม.                                           กดดูขยายใหญ่

ภูชี้ฟ้า ห้องพัก
ภูชี้ฟ้า บรรยากาศ
ภูชี้ฟ้า จองห้องพัก
ภูชี้ฟ้า แผนที่ไร่ภูฟ้า
ภูชี้ฟ้า ติดต่อไร่ภูฟ้า

 

    

 

ภูชี้ฟ้า ที่พักภูชี้ฟ้า ไร่ภูฟ้า www.raiphufa.com Site by Chiangraimedia