โทร.081-7834127 ,053-918240
�٪����� ˹���á

 

ติดต่อไร่ภูฟ้า

ไร่ภูฟ้า 30 หมู่ 18 ตำบลปอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โทร. 081-7834127

คุณมานพ  สุธรรมน้อย

 

�٪����� ��ͧ�ѡ
�٪����� ����ҡ��
�٪����� �ͧ��ͧ�ѡ
�٪����� Ἱ�������ٿ��
�٪����� �Դ�������ٿ��

 

    

 

ภูชี้ฟ้า ที่พักภูชี้ฟ้า ไร่ภูฟ้า www.raiphufa.net Site by Chiangraimedia